Informica - wykaz zmian

15.09.2017

  1. Podczas importu danych mogła się zdarzyć sytuacja, że w danych wejściowych są 2 oznaczenia o tym samym symbolu. ImportTool poprawnie obsługuje taki błąd danych.
  2. Poprawienie obsługi importu przypisania taryf do linii, jeśli w danych wejściowych istnieje kilka wariantów linii z przypisanymi taryfami.
  3. Poprawienie wyświetlania przycisków przy tworzeniu zbiorów do sprzedaży przy małej rozdzielczości ekranu.
  4. Poprawka wyświetlania zerowych wartości w raporcie dopłat do Urzedu Marszałkowskiego.

11.09.2017

  1. Rozszerzenie obsługi programowania karty pamięci kierowcy
  2. Rozszerzenie obsługi rejestracji raportów zadaniowych
  3. Rozbudowa raportów sprzedażowych

21.08.2017

  1. Implementacja funkcji tworzenia zbiorów z rozkładami jazdy
  2. Implementacja funkcji rejestracji raportów
  3. Rozbudowa raportów sprzedażowych

13.07.2017

Opublikowana INFORMICA wersja 2.0.