Podstawowe z PP-Biletów i Biletu miesięcznego

Podstawowe szkolenie z zakresu obsługi programów: PP-BiletyBilet miesięczny oferuje serwistantom nabycie umiejętności, które pozwolą wspierać użytkowników korzystających z ww. programów.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz. 8.00–16.00
 • tworzenie podstawowego rozkładu jazdy
 • tworzenie oznaczeń kursów
 • budowa cennika i taryf
 • ulgi ustawowe i handlowe
 • przygotowanie zbiorów z rozkładem jazdy i programowanie kart pamięci
 • zestawienia sprzedaży biletów
 • kwestie administracyjne
 • konfiguracja programu Bilet miesięczny
 • sprzedaż biletów papierowych i EM-kartowych
 • zapis i odtwarzanie raportów

750zł netto od osoby

– w siedzibie firmy Informica w Grodzisku Mazowieckim.

W celu zapewnienia optymalnych warunków nauki, szkolenia odbywają się w małych grupach 2-5 osób. Każdemu uczestnikowi zapewniamy dostęp do komputera z zainstalowanym programem PP-Bilety. Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia kursu, obiad podczas szkolenia, poczęstunek w postaci serwisu kawowego.

W przypadku szkoleń indywidualnych cena jest wyższa o 50%. Dla większych grup i szkoleń wyjazdowych, cena ustalana jest indywidualnie.

Dla posiadaczy umów serwisowych i abonamentów zniżki!

Szczegółowa agenda szkolenia PP-Bilety

 1. Podstawowy rozkład jazdy
  • przystanki
  • tworzenie prostej trasy linii
  • tworzenie trasy kursów
  • oznaczenia kursów
  • rozkład jazdy linii
 2. Bileterki
  • tworzenie podstawowego cennika
  • przypisywanie ulg ustawowych i handlowych
  • przygotowanie zbiorów dla bileterek
 3. Rejestracje rozliczeń
  • aktywacja stanowiska rejestracji
  • parametry rejestracji
  • rejestracja raportów zadaniowych
 4. Obsłuha kart pamięci i bileterek
  • przyjęcie zbiorów z rozkładem jazdy
  • rejestracja i programowanie kart pamięci
  • statusy kart pamięci
 5. Zestawienia sprzedaży biletów
  • dopłaty do Urzędu Marszałkowskiego
  • parowanie i pomijanie biletów
 6. Administrator
  • instalacja i aktualizacja programu
  • sprawdzanie baz danych
  • porządkowanie baz danych
  • archiwizacja/dearchiwizacja
  • pracownicy, hasła i uprawnienia

Szczegółowa agenda szkolenia Bilet miesięczny

 1. Konfiguracja
  • parametry ogólne
  • parametry biletów jednorazowych
  • parametry biletów miesięcznych
 2. Sprzedaż
  • rodzaje sprzedaży
  • możliwości sprzedaży
 3. Raporty
  • zapis raportu zadaniowego
  • odtwarzanie raportów zadaniowych
 4. EM-karty
  • parametry EM-kart
  • sprzedaż biletów na EM-karty
  • sprzedaż/przedłużanie w autobusie
  • eksport i import danych o biletach