Przewozy pasażerskie – zadania, planowanie, dyspozytor

Szkolenie z modułów dodakowych: zadania, planowanie, dyspozytor dla programu Przewozy pasażerskie ma na celu zapoznanie użytkowników aplikacji z możliwościami budowania zleceń jednorazowych, przewozów zleconych, przejazdów "zerowych", jazd technicznych a przede wszystkim zadań przewozowych.

Planowanie turnusu pracy kierowców, wydawanie kart drogowych i ich rozliczanie wraz z czasem pracy kierowców i paliwa.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz. 9.00–16.00
 • Przygotowanie bazy kierowców, pojazdów i kursów.
 • Możliwości budowania zleceń jednorazowych, przewozów zleconych, przejazdów "zerowych" i jazd technicznych.
 • Tworzenie zadań przewozowych i ich grup. Drukowanie zadań i kart kursowych.
  Kopiowanie i tworzenie nowych wariantów zadań oraz ich synchronizacja.
 • Dodawanie przydziałów na arkuszu planowania. Plan pierwotny a korekta planu. Przekazanie, cofnięcie i uaktualnienie planu od dyspozytora.
 • Wydawanie kart drogowych i ich anulowanie. Wydawanie duplikatów i zaświadczeń. Wydruki.
 • Rozliczenie kart drogowych, edytowanie pozycji i czasów karty.
 • Omówienie rozliczeń oraz analiz czasu pracy kierowców.
 • Sposoby rozliczania paliwa, definiowanie norm, tankowanie. Raporty i wydruki.

990 zł netto od osoby

– w siedzibie firmy Informica w Grodzisku Mazowieckim.

W celu zapewnienia optymalnych warunków nauki, szkolenia odbywają się w małych grupach 2-5 osób. Każdemu uczestnikowi zapewniamy dostęp do komputera z zainstalowanym programem Przewozy pasażerskie.

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia kursu, obiad podczas szkolenia, poczęstunek w postaci serwisu kawowego.

W przypadku szkoleń indywidualnych cena jest wyższa o 50%. Dla większych grup i szkoleń wyjazdowych, cena ustalana jest indywidualnie.

Dla posiadaczy umów serwisowych i abonamentów zniżki!

Szczegółowa agenda szkolenia

 1. Przygotowanie bazy kierowców, pojazdów i kursów (ok. 0,5 godz.)
  • kursy
  • kierowcy
  • autobusy
 2. Możliwości budowania zleceń jednorazowych, przewozów zleconych , przejazdów "zerowych" i jazd technicznych (ok. 0,5 godz.)
 3. Zadania i karty kursowe (ok. 1,5 godz.)
  • parametry
  • możliwości budownia zadań przewozowych
  • grupy zadań
  • dodawanie rezerw
  • drukowanie zadań i kart kursowych
  • kopiowanie i tworzenie nowych wariantów
  • synchronizacja zadań
 4. Planowanie turnusu pracy (ok. 1,5 godz.)
  • parametry i widoki
  • arkusz planowania
  • dodawanie przydziałów
  • plan pierwotny i korekta planu
  • przekazanie, cofnięcie i uaktualnienie planu od dyspozytora
  • wydruki
 5. Dyspozycja dobowa – karta drogowa
  (ok. 0,5 godz.)
  • parametry
  • wydawanie kart drogowych
  • anulowanie wydanych kart
  • wydawanie duplikatów
  • wydruki, zaświadczenia
 6. Rozliczenie kart drogowych (ok. 1 godz.)
  • parametry
  • rozliczenie kart
  • edytowanie pozycji i czasów karty
  • dodatki i ogrzewanie
  • wydruki
 7. Rozliczenie czasu pracy kierowców
  (ok. 1 godz.)
  • parametry
  • właściwości rozliczeń
  • omówienie rozliczeń
  • analizy
  • wydruki i eksporty
 8. Rozliczenie paliwa (ok. 0,5 godz.)
  • parametry
  • tankowania, importy
  • rozliczanie
  • raporty, wydruki